Hakkımızda

Tüm İnternet Derneği Türkiyede Internetin gelişmesi, yaygınlaşması, yasal temellerinin oluşturulması, kullanıcıların haklarını savunmak ve tüm haberleşme hizmetlerinin serbestleştirilmesi sağlamak amacı ile 1997 yılında TİSSAD adı altında kurulmuştur.

Derneğimiz çalışma yılında ağırlığını, genel kurulda belirlenen, aşağıdaki konulara yoğunlaşacaktır.

İnternet ve Telekomünikasyon kullanıcılarının – Bireysel ve Kurumsal kullanıcıların- çıkarlarını gözetmek ve internet ve Telekomünikasyonunun ulusal çıkarlarımız doğrultusunda gelişimini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Dernek, etkinliklerini yürütürken aşağıdaki temel hedefleri göz önünde tutar:

 • İnternet ve Telekomünikasyon kullanım kalitesi ve ücretlendirilmesi konusunda uluslararası standarlara uyum sağlayıcı öneriler geliştirmek,
 • İnternet ve Telekomünikasyon pazar şartlarının gelişmesine katkı sağlamak,
 • İnternet ve Telekomünikasyon temelli bilişim çözümlerinin yaygınlaşması ve gelişmesine katkı sağlamak,
 • İnternet ve Telekomünikasyon hizmetlerinin kamu hizmeti olarak yaygınlaşmasına katkı sağlamak,
 • İnternet ve Telekomünikasyonun kullanıcılar için güvenli kullanım platformu olmasını desteklemek,
 • İnternette ifade özgürlüğünün sürekliliğine katkıda bulunmak,
 • İnternet ve Telekomünikasyon suçlarını önleyici faaliyetler yürütmek,
 • İnternet ve Telekomünikasyon hukukunun oluşmasına ve bu hukukun evrensel hukuk ile bütünleşmesine katkıda bulunmak,
 • İnternet ve Telekomünikasyonu tümden toplumsal faydaya dönüştürecek çalışmalar yürütmek,
 • İnternet ve Telekomünikasyon ile ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda yol göstermek ve destek vermek,
 • Türkiye ve dünyadaki internet ve Telekomünikasyon tabanlı servisler ile gelişen teknolojileri takip edip, bunların ulusal adaptasyonu konusunda analiz ve bilgilendirmeler gerçekleştirmek.